Make your own free website on Tripod.com
Sekt
 Sektor Pengurusan Akademik
Jabatan Pendidikan Johor
PENOLONG-PENOLONG PENGARAH SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK 

 
 
SHAHILON B. AB HALIM
Penolong Pengarah
Unit Kecil Sains & Matematik
HJ BAHARUM B HJ AHMAD
Penolong Pengarah
Unit Kecil Vokasional & Teknik
shahilon@joh.moe.gov.my
07-2361633 ext. 213
baharum99@hotmail.com
07-2361633 ext. 213
 
DALAN PENGEDITAN
 
HJ. AB JALAL B. HJ. AB LATIF
Penolong Pengarah
Unit Kecil Sains Sosial
ABU TALIB BIN ABDULLAH
Penolong Pengarah 
Bahasa
abjalal@joh.moe.gov.my
07-2361633 ext. 213
07-2361633 ext. 202 
DALAM PENGEDITAN
 
 
CHUAH CHONG HOI
Penolong Pengarah
Bahasa Cina
SALLINA BT HUSSIN
Penolong Pengarah
Bahasa Inggeris
07-2361633 ext. 201
sallina@joh.moe.gov.my
07-2361633 ext. 203
DALAM PENGEDITAN
 
 
VIJAYAN A/L RAMASAMY
Penolong Pengarah
Bahasa Tamil
NORDIN BIN MUKRI
Penolong Pengarah 
Penilaian dan Peperiksaan 1 
07-2361633 ext. 201
sallina@joh.moe.gov.my
07-2361633 ext. 207
DALAM PENGEDITAN
 
DALAM PENGEDITAN
 
MD. NASIR BIN MAHAT
Penolong Pengarah
Unit Penilaian & Peperiksaan 2
ANUAR BIN SUKIRAN
Penolong Pengarah
Unit Penilaian & Peperiksaan 3
nordin@joh.moe.gov.my
07-2361633 ext. 207
sallina@joh.moe.gov.my
07-2361633 ext. 207

|Piagam Pelanggan||Ketua Sektor & Unit||Penolong Pengaran Sektor Akademik||Penyelia-Penyelia||Staf Sokongan|
|Misi & Visi||Fokus||Sasaran||Wawasan||Program Rintis|| Inovasi||Keprihatinan|| Masa Depan|
|Maklumat Terkini||Arkib||Buku Pelawat|

<<menu utama>>