Make your own free website on Tripod.com
 
 
LAPORAN SEKTOR AKADEMIK
DALAM MESYUARAT MINGGUAN
MINGGU KE-3, OKTOBER
 
 

Tarikh Aktiviti Catatan
11.10.99
hingga
13.10.99
.
 
Mesyuarat Penyelia Mata Pelajaran Sains  
Pertanian Perdaganan, Ekonomi Rumahtangga  
Jabatan  Pendidikan negeri dengan Pusat 
Perkembangan Kurikulum ( PPK )
.
Tempat              :  Hotel Ansar, Kota Bharu 
                             Kelantan 
Pegawai terlibat  : Hj. Abd Patah b. Masri 
                             Pn. Sutinah bt. Abdullah
.
12.10.99
hingga
13.10.99
.
Kursus Pendedahan Perubahan Huraian  
Sukatan  Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 6, 
bagi Guru Sumber Negeri Johor
.
Tempat               : Hotel Sri Malaysia,  
                             Mersing. 
Pegawai terlibat  : En. Rosli b. Ibrahim 
.
13.10.99
hingga
14.10.99
.
Mesyuarat Pengurusan Sekolah Bestari 

.
 

Tempat               : Pusat Perkembangan  
                             Kurikulum, KPM 
Pegawai terlibat  : En. Md Hasidin b. Zaini 
 
13.10.99
hingga
15.10.99

.
 

Kursus Perlaksanaan Penggunaan Kit Robot  
Elekit Sekolah Menengah Negeri Johor 
 

.
 

Tempat               : Hotel Sri Malaysia, 
                             Mersing 
Pegawai terlibat  :  Hj. Abd Patah b. Masri 
                              En. Abd Aziz b. Othman 
                              Pn. Sutinah bt. Abdullah
 
14.10.99 
.
Pertandingan Story Telling Sekolah Rendah  
Negeri Johor.
Tempat               :  SK. Bandar Mersing 
Pegawai terlibat  :  En. Adib bin Esa

| TERKINI OKTOBER MINGGU KE-3 || MENU UTAMA |