Make your own free website on Tripod.com
 
Sektor Pengurusan Akademik
Jabatan Pendidikan Johor
FOKUS UTAMA

.


1.     Mempertingkatkan Keberkesanan dan Pemantauan
        Pengajaran dan Pembelajaran si Sekolah

2.     Peningkatan Profesionalisma Guru Melalui 
        Kursus-kursus Anjuran Kementerian Pendidikan  
        Malaysia, Jabatan Pendidikan Johor dan 
        Maktab-Maktab Perguruan dengan Tumpuan 
        kepada Guru-guru Sekolah Luar Bandar melalui 
        Sokongan Insfrastruktur, Logistik dan Pebangunan 
        Manusia

3.    Peningkatan Keberkesanan Program-program 
       Kurikulum dengan tumpuan kepada   Program- 
       program Bahasa Inggeris, Mathematik, Sains dan 
       Teknologi

4.    Mempertingkatkan aktiviti Ko-Kurikulum yang 
       menyokong Proses Pengajaran dan Pembelajaran 

5.    Melicinkan Pengurusan Penilaian dan Peperiksaan 
       ke arah Kecacatan Sifar (Zero Defect)

6.   Mempertingkatkan Prestasi Akademik Sekolah- 
      sekolah di dalam Peperiksaan Awam (upsr, PMR, 
      SPM, STPM)
 

|Piagam Pelanggan||Ketua Sektor & Unit||Ketua-ketua Unit Kecil||Penyelia-Penyelia||Staf Sokongan|
|Misi & Visi||Fokus||Sasaran||Wawasan||Program Rintis|| Inovasi||Keprihatinan|| Masa Depan|
|Maklumat Terkini||Arkib||Buku Pelawat|
.
<<menu utama>>