Make your own free website on Tripod.com
 
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK
JABATAN PENDIDIKAN JOHOR

 
INOVASI
 
Celik Huruf 
Program LET 
Kelas Tanpa Guru 
Program Guru Anjal 
Guru Masuk Kampung 
Program Operasi Cemerlang 
 
 
.
OBJEKTIF SEKTOR
 
.... Memepertingkatkan keupayaan sumber tenaga profesional dalam pelbagai bidang keilmuan
 
....

Berusaha menggalakkan penyertaan pelajar dalam mata pelajaran Sains dan Teknik sehingga 60 : 40 pada tahun 2000
 

....

Mempertingkatkan kemahiran Generik kepada pelajar-pelajar pada tahap yang cemerlang
 

....

Mempertingkatkan kecemerlangan akademik pelajar-pelajar
 

....

Meningkatkan "Celik Huruf","Celik Numerasi" dan "Celik Komputer kepada pelajar-pelajar

 
 

|Piagam Pelanggan||Ketua Sektor & Unit||Ketua-ketua Unit Kecil||Penyelia-Penyelia||Staf Sokongan|
|Misi & Visi||Fokus||Sasaran||Wawasan||Program Rintis|| Inovasi & Objektif ||Keprihatinan|| Masa Depan|
|Maklumat Terkini||Arkib||Buku Pelawat|
.
<<menu utama>>