Make your own free website on Tripod.com

Jenis-jenis Peperiksaan

Secara umumnya peperiksaan-peperiksaan dikelompokkan kepada dua (2) kumpulan.

(a) Peperiksaan Umum Dalam Negeri

(b) Peperiksaan Profesional & Luar Negeri

Objektif

Piagam

Organisasi

Jenis

Bilangan

Click Here!