Make your own free website on Tripod.com

Objektif Unit Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pendidikan Negeri Johor

Mempertingkatkan mutu perkhidmatan

dengan mempastikan semua urusan kerja berjalan dengan licin

dan menepati tarikh-tarikh yang ditetapkan

oleh badan peperiksaan berkenaan

sambil menjaga kesahan dan kebolehpercayaan,

keutuhan peperiksaan tetap terjamin.

Objektif Piagam Organisasi Jenis Bilangan
Click Here!