Make your own free website on Tripod.com
 
Sektor Pengurusan Akademik
Jabatan Pendidikan Johor
 .
PIAGAM PELANGGAN

Memberi khidmat profesional dan bimbingan kepada pendidik dan pengurus sekolah mengenai hal-hal akademik melalui seminar, bengkel, kursus, penyeliaan atau sedia maklumat
Mengurus dan memastikan semua peperiksaan tanpa kebocoran dan tanpa aduan sepanjang masa. 
Bertindak segera menangani hal-hal akademik yang dimaklumkan 
Membantu dengan serta merta pelanggan yang berurusan 
Memproses semua tuntutan lengkap dalam masa dua minggu dari tarikh diterima. 
Bersedia menerima pandangan, cadangan, syor dan teguran yang membina dari semua pihak demi mempertingkatkan prestasi perkhidmatan dan kecemerlangan akademik. 
Sebarang pertanyaan mengenai hal-hal akademik sila hubungi
Ketua Penolong Pengarah Sektor Pengurusan Akademik 
Jabatan Pendidikan Johor
Telefon :  03-2361633 sambungan 210

PELANGGAN-PELANGGAN UTAMA
Murid Sekolah Rendah 
350,616
Pelajar Sekolah Menengah 
240,799
Guru Sekolah Rendah
18,706 
Guru Sekolah Menengah 
13,003
Kakitangan Sokongan 
5,000
Persatuan Ibu Bapa dan Guru ( PIBG ) 
976
Pegawai-Pegawai Pendidikan Daerah 
9
Institusi Pendidikan Agama Negeri
30
Institusi Pendidikan Tinggi Swasta
20
Institusi Pendidikan Swasta
585
Media Massa
Pemimpin-pemimpin masyarakat
Pertubuhan Bukan Kerajaan ( NGO )
Agensi-agensi Kerajaan & Swasta


|Piagam Pelanggan||Ketua Sektor & Unit||Ketua-ketua Unit Kecil||Penyelia-Penyelia||Staf Sokongan|
|Misi & Visi||Fokus||Sasaran||Wawasan||Program Rintis|| Inovasi||Keprihatinan|| Masa Depan||Buku Pelawat|
.
<<menu utama>>