Make your own free website on Tripod.com
SEKTOR PENGURUSAN AKDEMIK
JABATAN PENDIDIKAN JOHOR

PROGRAM RINTIS 
Celik Al-Quran 
SAL 
Mastery Learning 
Komputer Dalam Pendidikan 
Teknologi Kejuruteraan 
Reka Cipta 
Bahasa Arab di Sekolah Menengah Harian 
Bahasa Cina / Tamil di Sekolah Kebangsaan 
Sekolah Ke Kerjaya ( SKK ) 
Program Sandaran ( Reka Cipta )