Make your own free website on Tripod.com
 
Jaringan Pengajaran & Pembelajaran
Untuk Sekolah Menengah

 
Komputer Dalam Pendidikan
Laman ini di selenggarakan oleh Unit Komputer Dalam Pendidikan, Pusat Perkembangan Kurikulum.
Panduan Bahasa Melayu PMR
Laman web ini dibina untuk memberi bimbingan kepada pelajar-pelajar sekolah menengah rendah, khususnya calon-calon PMR tentang kemahiran-kemahiran yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu dan teknik menjawab soalan peperiksaan. Di sini juga disediakan soalan-soalan latihan supaya pelajar dapat membuat latih tubi secara interaktif.
Bahasa Melayu SPM
Panduan teknik menjawab soalan
Lelaman Peribahasa Melayu
Sumber rujukan peribahasa - Simpulan Bahasa, Pepatah, Bidalan dan Perumpamaan. Mengandungi latihan interaktif untuk menguji penguasaan peribahasa.
 

 
Geografi Tingkatan Satu
Laman web yang merangkumi tajuk-tajuk dalam Sukatan Pelajaran Geografi Tingkatan Satu ini, bertujuan untuk memberikan panduan dan bimbingan kepada pelajar-pelajar Tingkatan Satu. Laman web ini menyediakan nota-nota pelajaran dan soalan-soalan latihan interaktif. Ia juga boleh dimanafaatkan oleh calon-calon PMR sebagai bahan rujukan dan ulangkaji.
Belajar Fizik Melalui Internet
Laman fizik yang disediakan oleh Cikgu Anuar Ahmad (TKC).  Laman ini sangat menarik,beranimasi dan interaktif.
Nota Sejarah Tamadun STPM
Laman web sesuai untuk mendapatkan nota Sejarah untuk STPM
Foreign Languages for Travelers
Laman web interaktif untuk pelancung/pelajar mempelajari lebih 70 bahasa asas