Make your own free website on Tripod.com
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK
JABATAN PENDIDIKAN JOHOR

STRATEGI SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

1. Kajian dan Pembangunan yang berterusan (R & D)
2. Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP)
3. Pengeluaran Bahan Pengajaran dan Pembelajaran
4. Pemantauan/Penyeliaan Kurikulum.
5. Projek Khas.
6. Dokumentasi.
7. Think Tank
8. Penilaian Berterusan


 >> MENU UTAMA <<