Make your own free website on Tripod.com

Objektif Unit Penilian dan Peperiksaan

Mempertingkatkan mutu perkhidmatan dengan memastikan semua urusan kerja berjalan dengan licin dan menepati tarikh-tarikh yang ditetapkan oleh badan peperiksaan berkenaan, sambil menjaga supaya keesahan, kebolehpercayaan dan keutuhan peperiksaan tetap terjamin

Peperiksaan Awam Kendalian UPP/JPNJ

PENILAIAN TAHAP SATU ( PTS ) 
UJIAN PENILAIAN SEKOLAH RENDAH ( UPSR ) 
PEKA DAN PAFA 
PENILAIAN MENENGAH RENDAH ( PMR ) 
PAFA 
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA ( JULAI ) 
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA ( VOKASIONAL ) 
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA

Jenis-Jenis Peperiksaan Luar Kendalian UPP/JPNJ

ABRSM - Bertulis & Amali 
LCCI - PSC 
University of London -  
    LL.B, B.Sc, BA, 
    Dip. In Econs, LL.M 
    M.Sc 
ABE
ACCA 
AIA 
C & GI 
CIOB 
ICSA - 
   Inst. Of Chartered Shipbrokers
 
UNIT KURIKULUM
UNIT PENDIDIKAN ISLAM
UNIT PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN
MAKLUMAT STAF

 KEMBALI KE MENU UTAMA
Hubungi Kami
spa90@hotmail.com