Make your own free website on Tripod.com
 
Sektor Pengurusan Akademik
Jabatan Pendidikan Johor
 
WAWASAN

 
MENDIDIK ANAK-ANAK SUPAYA MEMBESAR DENGAN CEMERLANG ( HELPING OUR CHILDREN TO GROW AND EXCEL ) SESUAI DENGAN 
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
 
 

|Piagam Pelanggan||Ketua Sektor & Unit||Ketua-ketua Unit Kecil||Penyelia-Penyelia||Staf Sokongan|
|Misi & Visi||Fokus||Sasaran||Wawasan||Program Rintis|| Inovasi||Keprihatinan|| Masa Depan|
|Maklumat Terkini||Arkib||Buku Pelawat|
.
<<menu utama>>