Make your own free website on Tripod.com
PENDIDIKAN PRASEKOLAH

MATLAMAT
 

MATLAMAT PENDIDIKAN PRASEKOLAH ADALAH UNTUK MENYUBURKAN POTENSI KANAK-KANAK DALAM SEMUA ASPEK PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN DIRI SECARA MENYELURUH, SEIMBANG DAN BERSEPADU

 

| Pengenalan | Matlamat | Objektif | Konsep & Prinsip |